Durant el mes de desembre del 2014 el Síndic de Greuges va concloure un informe sobre l’edifici Venus davant les queixes que l’Associació de veïns i veïnes plantejava contra el Consorci del Barri de La Mina.

El document presentava un anàlisi dels antecedents i exposava unes consideracions entorn al procés d’enderroc i reallotjament.

En aquest informe elaborat pel Síndic de Greuges durant el 2014, l’organisme considerava incoherent i inacceptable que dotze anys després d’aprovar-ne l’enderroc, l’edifici encara no hagués anat a terra. Per aquest motiu, instava al Consorci del Barri de La Mina que desboloquejés la situació i compensés als veïns i les veïnes “pels anys abocats a la marginalitat a causa de la manca del manteniment de l’edifici”.

Concretament, algunes de les conclusions que es presentaven a l’informe es poden resumir en:

– es detecta una manca de voluntat política per part de les Administracions involucrades per resoldre la problemàtica del reallotjament dels veïns i veïnes de l’edifici Venus.
el Síndic considera que l’edifici Venus ha de ser enderrocat, com així estava previst.
no es considera l’alternativa de rehabilitar l’edifici Venus justa amb els veïns.
els habitatges amb protecció oficial construïts a la rambla de La Mina són promocions per reallotjar les famílies de l’edifici Venus.
– cal no confondre la voluntat dels veïns i veïnes de quedar-se a l’habitatge originari amb la impossibilitat econòmica d’afrontar el cost que els suposarà el reallotjament.
l’administració ha de permetre que el Jurat d’Expropiació emeti la seva resolució per determinar si el valor que ha determinat l’Administració és o no correcte.
– el planejament i l’execució d’un procés urbanístic d’aquesta magnitud s’ha de fer sense perdre de vista el component social.

Les peticions que el Síndic de Greuges va reclamar l’any 2014 són encara aplicables a la situació actual. Fins i tot, s’hi han sumat noves derivades que possiblement afegirien contundència a la posició del Síndic.

Per aquest motiu, és important deixar constància de la realitat que es viu a l’edifici Venus. I és precisament aquesta necessitat la que tracta de cobrir el crowdfunding #GoteoxVenus: arribar als 17.800 euros plantejats com a òptim suposarà realitzar un informe pericial que detalli l’estat i les condicions en què es viu a l’edifici Venus.