Durant aquests dies, quan parlem de les darreres noticies sobre l’edifici Venus i els procés de reallotjaments surt a col·lació la resolució del Parlament de Catalunya que va ser aprovada el passat 2 d’octubre.

La resolució, la 574 de l’actual legislatura i està publicada amb el nº d’expedient 250-00612/12 i va ser plantejada per tots els grups municipals de l’Ajuntament de Sant Adrià al setembre.

La resolució insta al Consorci del Barri de La Mina a convocar una reunió amb els màxims responsables polítics i institucionals de les administracions que formen part de l’òrgan de govern del Consorci per a tractar les propostes de millora del barri i concretar els compromisos de les administracions.

Però per el nostre projecte és cabdal el segon punt de la resolució:

Refermar el compromís de l’execució del Pla especial de reordenació i millora del barri de la Mina pel que fa a l’enderroc de l’edifici Venus i altres qüestions socials i convocar, en el termini de dos mesos des de l’aprovació d’aquesta resolució, una mesa de seguiment del procés integrada per responsables del Govern de la Generalitat i del consistori de Sant Adrià de Besòs, en què es puguin anar abordant les respostes concretes a les problemàtiques que puguin sorgir durant l’exercici del projecte.

Resolució 574/XII del Parlament de Catalunya, sobre el barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs

Tenint en compte la data de publicació de la resolució, els dos mesos van començar a comptar des de el 2 d’octubre, així aquesta mesa de seguiment s’hauria de reunir durant el mes de desembre.

La resolució també presenta dos punts més: un sobre el reforç del servei policial al barri i un altre sobre ampliar l’oferta de mòduls professionals a l’Institut Escola del barri.

Categories: Projecte